Ivero-hr Ivero-en

Opći uvjeti poslovanja
Prodaja

Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve poslovne transakcije između poduzeća Ivero d.o.o. i kupaca izuzevši uvjeta propisanih posebnim ugovorom.

Poduzeće Ivero d.o.o. obvezuju isključivo pisane ponude. Usmeni dogovori nisu obvezujući.

Ponude s cijenama ne smiju biti dostupne trećim stranama. Cijene i sklopljeni ugovori biti će valjane isključivo uz pisanu potvrdu. U slučaju deviznih transakcija, promjene u tečaju nakon sklapanja ugovora snosi kupac.

Roba koja se isporučuje kupcu mora biti zapakirana prema pravilima struke i međunarodnim standardima.

Poduzeće Ivero d.o.o. dužno je na zahtjev kupca dostaviti Sigurnosno tehnički list i Uputstva za uporabu za isporučenu robu.

Prije rukovanja zaprimljenom robom kupac je dužan upoznati se s vrstom, namjenom i načinom uporabe robe. Poduzeće Ivero d.o.o. ne odgovora za prikladnost isporučene robe za svrhu koju joj je namijenio kupac, niti za gubitke bilo kakve vrste, koji bi mogli nastati uslijed korištenja proizvoda.

Poduzeće Ivero d.o.o. kao relevantnu pritužbu na  kvalitetu i kvantitetu proizvoda prihvatiti će onu ustanovljenu na mjestu isporuke, isključivo u pisanom obliku.  Ukoliko se utvrdi da je pritužba kupca opravdana poduzeće Ivero d.o.o. će osigurati uklanjanje nedostataka, zamjenu proizvoda ili smanjenje cijene.

U slučaju otežanih uvjeta isporuke kupac je dužan obavijestiti poduzeće Ivero d.o.o. kako bi se pronašlo najekonomičnije rješenje za određeni slučaj. 
Kupac je obvezan istovariti robu odmah i na ispravan način, osim ako ugovorom nije drugačije propisano.

Kupac je obvezan izvršiti plaćanje u dogovorenom roku, prema ugovoru ili potvrdi narudžbe, od datuma stvarne otpreme robe. U slučaju kašnjenja plaćanja, poduzeće Ivero d.o.o. zadržava pravo zaračunavanja zatezne kamate, te ukidanja povlastica kao što su: rabat, odgode plaćanja i drugo.

Vezano uz ambalažu u kojoj poduzeće Ivero d.o.o. isporučuje robu primjenjuju se Opći uvjeti o poslovanju ambalažom.

 • Dezinfekcijska sredstva za ruke

  Dezinfekcijska sredstva su učinkovita samo ako se ispravno koristite. Nije dovoljno samo istisnuti sredstvo na dlan, malo protrljati i - zaključiti da je sve u redu. -Jedan od razloga...

 • Sprječavanje nastanka algi u bazenskoj vodi

  Alge u bazenima nisu poželjne iz estetskih i zdravstvenih razloga. Osim što voda s algama izgleda mutno i neprivlačno te može imati i neugodan miris, alge same po sebi nisu opasne po...

 • Bistrenje vode u bazenu

  Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi, koje filter ne može zadržati a uzrokuju mutnoću vode. U takvim slučajevima, kada...

 • Održavanje bazenske vode - dezinfekcija

  Dezinfekcijom vode uništavamo sve prisutne mikroorganizme i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kad je temperatura bazenske vode 25 oC ili viša, postaje idealnim...

 • Održavanje bazenske vode - pH

  pH vrijednost jedan je od najvažnijih parametara koji utječe na kvalitetu vode. Ona nam govori kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.6. Ako...

pregledajte sve korisne informacije

© 2021. Ivero d.o.o.

Izrada web stranica