Ivero-hr Ivero-en

Opći uvjeti poslovanja
Nabava

Opći uvjeti nabave robe primjenjuju se na sve narudžbe poduzeća Ivero d.o.o. izuzevši uvjeta propisanih posebnim ugovorom.
Poduzeće Ivero d.o.o. obvezuju isključivo pisane narudžbe. Usmeni dogovori nisu
obvezujući.

Ako narudžba poduzeća Ivero d.o.o. nije pismeno osporena u roku od 5 radnih  dana od
njezina slanja, smatrat će se da je  dobavljač prihvatio sve uvjete narudžbe.

Dogovoreni rokovi isporuke su obvezujući. Ugovoreno razdoblje za isporuku
počinje s primitkom potvrde narudžbe poduzeća Ivero d.o.o. od strane prodavatelja.
Eventualna kašnjenja u isporuci moraju biti zabilježena u pisanom obliku.
Dobavljač može biti oslobođen obveze isporuke isključivo pisanim obrazloženjem.
Poduzeće Ivero d.o.o. zadržava prava o određivanju nadoknade štete uzrokovane odstupanjem od uvjeta nabave.
Roba koja se isporučuje poduzeću Ivero.d.o.o. mora biti zapakiranaprema pravilima struke i međunarodnim standardima.
Ukoliko se isporuka vrši na trošak poduzeća Ivero d.o.o. dobavljač je dužankoristiti način prijevoza i prijevoznika imenovanog od strane poduzeća Ivero d.o.o.
Na dan isporuke poduzeće Ivero d.o.o. mora, od strane dobavljača primiti pisanu obavijest o prijevoznom sredstvu, uključujući i naziv prijevoznika, špeditera ili otpremnika.
Prilikom isporuke opasne robe, dobavljači su dužni navesti klasifikaciju ADR/RID (Ugovor o cestovnom prijevozu opasnih tvari / Ugovor o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom) na priloženim pratećim dokumentima i uvrstiti odgovarajući dokument o postupanju u slučaju nezgoda; u suprotnom roba neće i ne može biti prihvaćena.

U slučaju odstupanja u roku dostave, te kvaliteti i kvantiteti zaprimljene robe u odnosu na naručene uvjete, poduzeće Ivero d.o.o. dobavljaču upućuje pisanu reklamaciju.
Dobavljač je dužan odgovoriti na pisanu reklamaciju u roku od 10 radnih dana.
Ovisno o vrsti uvjeta koji odstupa od narudžbe i nastaloj šteti poduzeće Ivero.d.o.o. zadržava pravo na raskid ugovora i nadoknadu štete.
Dobavljač je dužan pružiti sve podatke potrebne za isporuku u skladu s propisima RH: sigurnosno tehnički list, uputstva za upotrebu, certifikat, potvrde i sl.
uzoraka, potvrda, itd.).

Mjerodavni dokument za realiziranu isporuku robe je otpremnica.
Plaćanje se smatra izvršenim kada banka ispostavi kopiju doznake sa potvrđenim datumom plaćanja.

 

 • Uvjeti za bazenska kupališta

  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda...

 • Sprječavanje nastanka algi u bazenskoj vodi

  Alge u bazenima nisu poželjne iz estetskih i zdravstvenih razloga. Osim što voda s algama izgleda mutno i neprivlačno te može imati i neugodan miris, alge same po sebi nisu opasne po...

 • Bistrenje vode u bazenu

  Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi, koje filter ne može zadržati a uzrokuju mutnoću vode. U takvim slučajevima, kada...

 • Održavanje bazenske vode - dezinfekcija

  Dezinfekcijom vode uništavamo sve prisutne mikroorganizme i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kad je temperatura bazenske vode 25 oC ili viša, postaje idealnim...

 • Održavanje bazenske vode - pH

  pH vrijednost jedan je od najvažnijih parametara koji utječe na kvalitetu vode. Ona nam govori kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.6. Ako...

pregledajte sve korisne informacije

© 2023. Ivero d.o.o.

Izrada web stranica