Ivero-hr Ivero-en

Proizvodi za visokotlačna postrojenja, sustave pročišćavanja otpadnih voda, naftnu industriju

Proizvodi za visokotlačna postrojenja, sustave pročišćavanja otpadnih voda, naftnu industriju

Iz naslovne grupe nudimo proizvode:

 • za inhibiciju korozije
 • za inhibiciju kamenca
 • protiv pjenjenja
 • za uklanjanje algi i bakterija iz rashladnih uređaja
 • za sprječavanje taloženja anorganskih soli u vodenim sustavima
 • za uklanjanje kisika ( O2 scavenger)
 • za denitrifikaciju u tretmanu otpadnih voda
 • za pranje zauljenih i zamućenih predmeta te razbijanje ugljikovodičnih filmova na vodenim površinama
 • za  otapanje barijevog sulfata i stroncija koji se pojavljuju u naftnim i plinskim bušotinama
 • za deemulgaciju teške nafte
 • za deparafiniranje bušotina
 • aditivi u naftnoj industriji: površinski aktivne tvari, sekvestrant željeza
 • Uvjeti za bazenska kupališta

  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda...

 • Sprječavanje nastanka algi u bazenskoj vodi

  Alge u bazenima nisu poželjne iz estetskih i zdravstvenih razloga. Osim što voda s algama izgleda mutno i neprivlačno te može imati i neugodan miris, alge same po sebi nisu opasne po...

 • Bistrenje vode u bazenu

  Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi, koje filter ne može zadržati a uzrokuju mutnoću vode. U takvim slučajevima, kada...

 • Održavanje bazenske vode - dezinfekcija

  Dezinfekcijom vode uništavamo sve prisutne mikroorganizme i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kad je temperatura bazenske vode 25 oC ili viša, postaje idealnim...

 • Održavanje bazenske vode - pH

  pH vrijednost jedan je od najvažnijih parametara koji utječe na kvalitetu vode. Ona nam govori kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.6. Ako...

pregledajte sve korisne informacije

© 2023. Ivero d.o.o.

Izrada web stranica