Ivero-hr Ivero-en

Politika kvalitete, zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Ivero d.o.o.  je vodeći hrvatski proizvođač i distributer kemikalija.

Naš asortiman obuhvaća kemikalije za industriju, ugostiteljstvo, vodoopskrbu, energetiku, obrtništvo.

Kvaliteta  i sigurnost svih naših proizvoda te ispunjavanje želja i potreba kupaca, uvjet su našeg opstanka i razvoja te glavni dio našeg poduzetničkog nastojanja. Praćenjem zadovoljstva kupaca, nadzorom i ocjenom dobavljača te analizom svih podataka stvaramo osnovu za obradu rizika i prilika te pokretanje korektivnih radnji u cilju stalnog poboljšanja učinkovitosti i smanjenja rizika svih vrsta. Stalnim ulaganjem u edukacije i zadovoljstvo naših djelatnika potičemo veću efikasnost pri radu i smanjene grešaka koje nastaju zbog ljudskog faktora. Naše poslovanje temeljimo na poštivanju zakonskih propisa Republike Hrvatske, Europske Unije te odredbi međunarodnih konvencija zemalja s kojima poslujemo.

Ivero d.o.o svoje poslovanje sustavno i kontinuirano razvija i na način da zaštiti ljudske i prirodne resurse, te da se utjecaj na okoliš koji nastaje kao posljedica obavljanja naše djelatnosti smanji na apsolutni minimum.

U cilju trajnog poboljšanja okolišnih karakteristika organizacije obvezujemo se:

 • kontinuirano usklađivati svoje poslovanje sa svim primjenjivim zakonskim i ostalim zahtjevima iz područja zaštite okoliša i prirode;
 • sustavno gospodariti otpadom koji nastaje kao posljedica naše djelatnosti;
 • obavještavati kupce o potrebi postupanja sa ambalažom i zbrinjavanja otpadne ambalaže na zakonom propisan način;
 • kontinuirano educirati i osposobljavati svoje zaposlenike o važnosti zaštite okoliša i postupanjima u slučaju incidentnih situacija, a kako bi se utjecaj na okoliš smanjio na najmanju moguću mjeru.

U cilju osiguravanja sigurne i zdrave radne okoline i radnih uvjeta obvezujemo se:

 • kontinuirano usklađivati svoje poslovanje sa svim primjenjivim zakonskim i ostalim zahtjevima iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu;
 • redovito vršiti interne i vanjske kontrole radne okoline, radne opreme i strojeva, te otklanjati utvrđene nedostatke;
 • kontinuirano educirati svoje zaposlenike o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz sustavnog upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu;
 • provoditi savjetovanja sa radnicima i osigurati njihovo sudjelovanje u stvaranju i unaprjeđenju sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu;
 • utvrditi rizike i opasnosti u radnom okolišu i provoditi mjere za njihovu eliminaciju i prevenirati s poslom povezane ozljede i oboljenja;
 • svim radnicima osigurati zdravu radnu okolinu.

Temeljem ovih politika, direktor poduzeća Ivero d.o.o. osigurati će sve materijalne, financijske i kadrovske resurse potrebne za djelotvornu primjenu sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

 • Dezinfekcijska sredstva za ruke

  Dezinfekcijska sredstva su učinkovita samo ako se ispravno koristite. Nije dovoljno samo istisnuti sredstvo na dlan, malo protrljati i - zaključiti da je sve u redu. -Jedan od razloga...

 • Sprječavanje nastanka algi u bazenskoj vodi

  Alge u bazenima nisu poželjne iz estetskih i zdravstvenih razloga. Osim što voda s algama izgleda mutno i neprivlačno te može imati i neugodan miris, alge same po sebi nisu opasne po...

 • Bistrenje vode u bazenu

  Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi, koje filter ne može zadržati a uzrokuju mutnoću vode. U takvim slučajevima, kada...

 • Održavanje bazenske vode - dezinfekcija

  Dezinfekcijom vode uništavamo sve prisutne mikroorganizme i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kad je temperatura bazenske vode 25 oC ili viša, postaje idealnim...

 • Održavanje bazenske vode - pH

  pH vrijednost jedan je od najvažnijih parametara koji utječe na kvalitetu vode. Ona nam govori kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.6. Ako...

pregledajte sve korisne informacije

© 2021. Ivero d.o.o.

Izrada web stranica