Ivero-hr Ivero-en

Sufinancirani projekt uvođenja norme ISO 14001 i 45001 u sustav

O nama

NAZIV PROJEKTA

Povećanje konkurentnosti društva IVERO uvođenjem sustava upravljanja

KRATKI OPIS PROJEKTA
U sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ društvo IVERO d.o.o. postalo je korisnik bespovratnih sredstava iz javnog poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ za projekt „Povećanje konkurentnosti društva IVERO uvođenjem sustava upravljanja“.

Projekt se sastoji od nekoliko aktivnosti:

 1. Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije za certificiranje
 2. Uvođenje norme ISO 14001 i 45001 u poslovni sustav
 3. Upravljanje projektom
 4. Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta je doprinos poboljšanom razvoju i rastu malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.

Svrha ovog projekta je povećanje konkurenosti društva IVERO što će posljedično utjecati na povećanje interesa za proizvodima poduzeća, povećanje obujma poslovanja, ali i prihoda od prodaje i dobiti. Uvođenjem certifikata ISO 14001 i 45001 društvo rješava problem smanjene konkurentnosti na tržištu koji je bio prouzročen prvenstveno nedostatkom certifikata kojima bi se mogla dokazati učinkovito korištenje resursima te izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, te učinkovito upravljanje rizicima za zdravlje i sigurnost na radu.

Rezultat provedbe projekta bit će dobiven certifikat za normu ISO 14001 te 45001. Zahvaljujući uvedenim certifikatima društvo će moći jačati poziciju na domaćim ali i na inozemnim tržištima što će rezultirati rastom prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 79.500,00 HRK,

Prihvatljivi troškovi: 63.600,00 HRK,

Iznos sufinanciranja EU: 53.424,00 HRK.
 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

11.03.2019. – 11.09.2019.
 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Bojan Lapajne

E – mail: bojan@ivero.hr

Kontakt: +385/1240-6900
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zajedno do fondova EU

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

https://europa.eu/european-union/index_hr
 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća IVERO d.o.o.

Galerija fotografija

 • Uvjeti za bazenska kupališta

  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda...

 • Sprječavanje nastanka algi u bazenskoj vodi

  Alge u bazenima nisu poželjne iz estetskih i zdravstvenih razloga. Osim što voda s algama izgleda mutno i neprivlačno te može imati i neugodan miris, alge same po sebi nisu opasne po...

 • Bistrenje vode u bazenu

  Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi, koje filter ne može zadržati a uzrokuju mutnoću vode. U takvim slučajevima, kada...

 • Održavanje bazenske vode - dezinfekcija

  Dezinfekcijom vode uništavamo sve prisutne mikroorganizme i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kad je temperatura bazenske vode 25 oC ili viša, postaje idealnim...

 • Održavanje bazenske vode - pH

  pH vrijednost jedan je od najvažnijih parametara koji utječe na kvalitetu vode. Ona nam govori kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.6. Ako...

pregledajte sve korisne informacije

© 2023. Ivero d.o.o.

Izrada web stranica