Ivero-hr Ivero-en

Prezimljavanje bazena

Prezimljavanje bazena

Preporuka je da u zimskom periodu voda ostane u bazenu. Na taj način se štiti konstrukcija i površina bazena od oštećenja. Idealno bi bilo još i prekriti bazen, a u vodu ubaciti plastičnu posudu djelomično napunjenu pijeskom te zatvorenu, kako bi potonula i na taj način u slučaju zamrzavanja vode u bazenu preuzela pritisak koji stvara led.

Cijeli sustav opskrbe bazena vodom potrebno je isprazniti.

Ivewinter je sredstvo koje u zimskom mirovanju vode u bazenu sprječava nastanak algi te izdvajanje vodenog kamenca po stjenkama bazena.

 

 

 • Dezinfekcijska sredstva za ruke

  Dezinfekcijska sredstva su učinkovita samo ako se ispravno koristite. Nije dovoljno samo istisnuti sredstvo na dlan, malo protrljati i - zaključiti da je sve u redu. -Jedan od razloga...

 • Sprječavanje nastanka algi u bazenskoj vodi

  Alge u bazenima nisu poželjne iz estetskih i zdravstvenih razloga. Osim što voda s algama izgleda mutno i neprivlačno te može imati i neugodan miris, alge same po sebi nisu opasne po...

 • Bistrenje vode u bazenu

  Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi, koje filter ne može zadržati a uzrokuju mutnoću vode. U takvim slučajevima, kada...

 • Održavanje bazenske vode - dezinfekcija

  Dezinfekcijom vode uništavamo sve prisutne mikroorganizme i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kad je temperatura bazenske vode 25 oC ili viša, postaje idealnim...

 • Održavanje bazenske vode - pH

  pH vrijednost jedan je od najvažnijih parametara koji utječe na kvalitetu vode. Ona nam govori kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.6. Ako...

pregledajte sve korisne informacije

© 2021. Ivero d.o.o.

Izrada web stranica